Date
27 April, 2024
Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili 2024
icon

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 27 Ebrill o 9am-5pm!

Sgroliwch i lawr am yr holl fanylion!

Gallwch hefyd ddod o hyd i wybodaeth am ddigwyddiadau eraill sy’n digwydd ym Mwrdeistref Sirol Caerffili yn www.visitcaerphilly.com.

Ac ewch i dudalen digwyddiadau Facebook YMA i gael diweddariadau rheolaidd a phostiadau gan fasnachwyr digwyddiadau!

27 Ebrill 2024

Bydd Canol Tref Caerffili yn troi'n farchnad rhwng 9am a 5pm.

Bydd dros 100 o ddeiliaid stondin yn codi blas ar ymwelwyr gydag arogleuon bendigedig, seiniau sy'n hisian a chynnyrch a fydd yn tynnu dŵr i ddannedd.

Bwyd a Diod Flasus

Yn orlawn o ddanteithion coginiol ac yn cael eu hategu gan Farchnad y Crefftwyr boblogaidd, Marchnad Crefft a Bwyd Canolfan Siopa Cwrt y Castell a Ffair Grefft Caerffili ar bwys y Cofadail gan Crafty Legs, bydd dros 130 o fasnachwyr gwahanol!

Ymwelwyr yn dychwelyd gan gynnig detholiad gwych o gawsiau i'w blasu a'u prynu.

Canol Tref Caerffili

Bydd y stryd fawr (Cardiff Road) i Faes Parcio'r Twyn yn cael ei thrawsnewid yn farchnad brysur.

Bydd Cardiff Road a rhai strydoedd ymyl cyfagos ar gau.

Gweler gwaelod y dudalen we hon am wybodaeth bwysig i breswylwyr a manwerthwyr.

Parcio a Chludiant

Mae parcio ar gael ym maes parcio talu ac arddangos Crescent Road ar Crescent Road, Caerffili CF83 1XY. Mae yna ddewis o opsiynau talu ac arddangos arhosiad hir neu fyr. Mae maes parcio gorsaf drenau Caerffili hefyd yn faes parcio talu ac arddangos. Mae gan Ganolfan Siopa Cwrt y Castell faes parcio AM DDIM ond dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae. Gwiriwch yr arwyddion wrth gyrraedd.

Bydd parcio ar gael drwy’r dydd yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni Y Gwyndy, dim ond taith gerdded fer i ffwrdd o’r ŵyl.

Bydd Cardiff Road a rhai strydoedd ymyl cyfagos ar gau.

Cliciwch isod i weld map parcio ar gyfer y digwyddiad!
Find Out More
title banner
Stondinau Bwyd a Diod
Bydd dros 80 o stondinau bwyd a diod gyda chacennau, bara, melysion, cyffug, teisennau, sawsiau, perlysiau a sbeisys, siytni, pitsa a llawer mwy. Mwynhewch flasu diod neu ddwy gan y nifer fawr o werthwyr gwirodydd, cwrw a seidr. Rhowch gynnig ar y gwahanol gawsiau sydd ar gael a phrynu eich ffefrynnau chi. Bydd digonedd o fwyd stryd i dynnu dŵr o'ch dannedd chi… aroglwch y sawrau a gwylio'r bwyd poeth yn cael ei goginio o'ch blaen chi.

Cliciwch isod i weld y rhestr stondinau llawn!

Find Out More
Arddangosiadau Coginio ac Adloniant
Mwynhewch yr arddangosiadau coginio trwy gydol y dydd, bydd rhaglen lawn yn cael ei bostio fan hyn yn fuan. Bydd diddanwyr stryd o gwmpas yr ŵyl trwy gydol y dydd!

Edrychwch ar y rhaglen adloniant lawn isod!

Find Out More
Jack Stein yn dod i Gaerffili!
Rydyn ni wrth ein bodd o gyhoeddi y bydd y cogydd enwog, Jack Stein, yn ymuno â ni yng Ngŵyl Bwyd a Diod Caerffili ddydd Sadwrn 27 Ebrill i ddarparu arddangosiadau coginio cyfareddol!
Find Out More
Marchnad Crefftwyr Caerffili
Bydd Marchnad Crefftwyr Caerffili yn gartref i nifer o fusnesau annibynnol yn gwerthu amrywiaeth o eitemau! Gallwch ddod o hyd i'r farchnad yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn!
Find Out More
Marchnad Bwyd a Chrefft Cwrt y Castell
Cynhelir Marchnad Bwyd a Chrefftau Cwrt y Castell yng Nghanolfan Siopa Cwrt y Castell a bydd yn gartref i dros 25 o stondinau bwyd a chrefft, yn ogystal â cherddoriaeth fyw yn y llwyfan bandiau!
Find Out More
Marchnad a Ffair Grefftau Crafty Legs
Gellir dod o hyd i'r farchnad gan Crafty Legs o amgylch y senotaff o dan Y Twyn ac mae'n cwblhau cyfres Caerffili o farchnadoedd lleol!
Find Out More
Castell Caerffili
Yn ogystal â llenwi bwyd a diod, beth am edrych o gwmpas y castell ail-fwyaf yn y DU?
Find Out More
Ffos Caerffili
Mae marchnad newydd sbon ar ffurf cynhwysyddion llongau Caerffili ar agor i fusnes, gan gynnig hyd yn oed mwy o ddewis o opsiynau bwyd a diod blasus!
Find Out More
Coetsys &

Grwpiau

Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili yn lle gwych ar gyfer teithiau undydd neu wyliau byr i grwpiau; mae lleoedd parcio coetsys ar gael yn agos at safle'r digwyddiad. Bydd coetsys sy'n cadw lle ymlaen llaw yn cael manteisio ar leoedd parcio neilltuedig. Bydd gyrwyr coetsys yn cael bag o roddion bach a thaleb fwyd i'w defnyddio mewn bwyty lleol. I gadw lle ar gyfer coets yn ystod y digwyddiad, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk
vc_logo
Atyniadau, llety, a mannau bwyta yn yr ardal
Cyfle cyffrous i noddi Gŵyl Fwyd a Diod Caerffili

Mae pecynnau noddi ar gael sy'n gweddu i fusnesau o bob math a maint. Cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Menter Fusnes ar digwyddiadau@caerffili.gov.uk Anfonwch neges e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk a bydd un o'r Swyddogion Digwyddiadau yn cysylltu â chi.

Arddangos yng Ngŵyl Fwyd a Diod Caerffili

Oes diddordeb gyda chi mewn cael stondin yn yr ŵyl eleni? I gael ffurflen gais, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk

icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau:

Sign up here

Click to view our Privacy Policy

 

 

News
Edrychwch ar fanylion arddangosiadau, masnachwyr ac adloniant yn yr adran, "Beth Sydd Ymlaen", uchod!
 
Be Social
@facebook 
@twitter      
@instagram
Mae Gŵyl Bwyd a Diod Caerffili wedi'i chefnogi gan…
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image