Date
2 May, 2020
Gŵyl Fwyd Caerffili 2020
icon

Gŵyl Fwyd Caerffili

Mae iechyd a lles y gymuned o’r pwys mwyaf, felly mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wedi bod yn monitro’r sefyllfa o amgylch COVID-19, gan ymateb yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Rydym wedi gwneud y penderfyniad i ohirio Gŵyl Fwyd Caerffili a oedd yn mynd i ddigwydd ar ddydd Sadwrn 2 Mai. Byddwn yn ceisio aildrefnu’r digwyddiad ar gyfer dyddiad yn y dyfodol a byddwn yn ymdrechu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi am hyn pryd y gallwn..

Dydd Sadwrn 2 Mai

Bydd Canol Tref Caerffili yn troi'n farchnad rhwng 9am a 5pm.

Bydd dros 100 o ddeiliaid stondin yn codi blas ar ymwelwyr gydag arogleuon bendigedig, seiniau sy'n hisian a chynnyrch a fydd yn tynnu dŵr i ddannedd.

Bwyd a Diod Flasus

Yn orlawn o wleddoedd gwych a ategir gan stondinau crefft a gweithgareddau a'r Farchnad Ffermwyr boblogaidd.

Mae'r farchnad gaws bwrpasol ger y Ganolfan Ymwelwyr yn dychwelyd gan gynnig detholiad gwych o gawsiau i'w blasu a'u prynu.

Canol Tref Caerffili

Bydd y stryd fawr (Heol Caerdydd) i Sgwâr y Twyn yn cael ei drawsnewid i fod yn farchnad.

Bydd ffyrdd ar gau trwy Heol Caerdydd, Heol y Twyn a rhai strydoedd ochr cyfagos.

Map Tref Caerffili

Mae maes parcio ar gael ym Maes Parcio Talu ac Arddangos Heol Cilgant ar Heol Cilgant, Caerffili, CF83 1XY. Mae dewis o opsiynau Talu ac Arddangos aros hir neu fyr.

Bydd cau ffyrdd ar waith trwy Heol Caerdydd a rhai strydoedd cyfagos.

Find Out More
title banner
Stondinau Bwyd a Diod a Marchnad Gaws
Dros 100 o stondinau bwyd a diod gyda chacen, bara, crepes, pasteiod, pitsa blasus a llawer mwy. Mwynhewch ddiod neu ddau o'r nifer o werthwyr gin, cwrw a seidr. Rhowch gynnig ar y gwahanol gaws sydd ar gael a phrynwch eich ffefrynnau.
Arddangosfeydd ac Adloniant Coginio
Mwynhewch yr arddangosiadau coginio trwy gydol y dydd, bydd rhaglen lawn yn cael ei bostio fan hyn yn fuan. Bydd diddanwyr stryd o gwmpas yr ŵyl trwy gydol y dydd!
Coetsys &

Grwpiau

Mae Gŵyl Fwyd Caerffili yn lle gwych ar gyfer teithiau undydd neu wyliau byr i grwpiau; mae lleoedd parcio bysiau ar gael yn agos at safle'r digwyddiad. Bydd coetsys sy'n archebu ymlaen llaw yn cael manteisio ar leoedd parcio neilltuedig. Mae gyrwyr hyfforddwyr yn derbyn rhoddion bach a thocyn cinio i ddefnyddio mewn bwyty lleol. I lenwi ffurflen archebu, cliciwch ar y ddolen isod.
Find Out More
vc_logo
Atyniadau, llety, a mannau bwyta yn yr ardal
Cyfle cyffrous i noddi Gŵyl Fwyd Caerffili

Mae pecynnau noddi ar gael sy'n gweddu i fusnesau o bob math a maint. Cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Menter Fusnes ar digwyddiadau@caerffili.gov.uk Anfonwch neges e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk a bydd un o'r Swyddogion Digwyddiadau yn cysylltu â chi.

Arddangos yng Ngŵyl Fwyd Caerffili

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cael stondin yn yr ŵyl eleni? Gallwch weld y broses ymgeisio a lawrlwytho ffurflen gais trwy glicio isod.

Find Out More
icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau:

Sign up here

Click to view our Privacy Policy

 

 

News
Bydd newyddion yn cael ei ddiweddaru'n fuan ...
 
Be Social
@facebook 
@twitter      
@instagram
Caerphilly Food Festival is supported by
Sponsor Image