Date
7 May, 2022
Gŵyl Fwyd Caerffili 2022
icon

Mai 7 2022

Bydd Canol Tref Caerffili yn troi'n farchnad rhwng 9am a 5pm.

Bydd dros 100 o ddeiliaid stondin yn codi blas ar ymwelwyr gydag arogleuon bendigedig, seiniau sy'n hisian a chynnyrch a fydd yn tynnu dŵr i ddannedd.

Bwyd a Diod Flasus

Yn orlawn o ddanteithion coginiol ac yn cael eu hategu gan Farchnad y Crefftwyr boblogaidd, Marchnad Crefft a Bwyd Canolfan Siopa Cwrt y Castell a Ffair Grefft Caerffili ar bwys y Cofadail gan Crafty Legs, bydd dros 130 o fasnachwyr gwahanol!

Ymwelwyr yn dychwelyd gan gynnig detholiad gwych o gawsiau i'w blasu a'u prynu.

Canol Tref Caerffili

Bydd y stryd fawr (Cardiff Road) i Faes Parcio'r Twyn yn cael ei thrawsnewid yn farchnad brysur.

Bydd Cardiff Road a rhai strydoedd ymyl cyfagos ar gau.

Map Tref Caerffili

Mae parcio ar gael ym maes parcio talu ac arddangos Crescent Road ar Crescent Road, Caerffili CF83 1XY. Mae yna ddewis o opsiynau talu ac arddangos arhosiad hir neu fyr. Mae maes parcio gorsaf drenau Caerffili hefyd yn faes parcio talu ac arddangos. Mae gan Ganolfan Siopa Cwrt y Castell faes parcio AM DDIM ond dim ond am gyfnod cyfyngedig y mae. Gwiriwch yr arwyddion wrth gyrraedd.

Bydd Cardiff Road a rhai strydoedd ymyl cyfagos ar gau.

Find Out More
title banner
Stondinau Bwyd a Diod
Bydd dros 70 o stondinau bwyd a diod gyda chacennau, bara, melysion, cyffug, teisennau, sawsiau, perlysiau a sbeisys, siytni, pitsa a llawer mwy. Mwynhewch flasu diod neu ddwy gan y nifer fawr o werthwyr gwirodydd, cwrw a seidr. Rhowch gynnig ar y gwahanol gawsiau sydd ar gael a phrynu eich ffefrynnau chi. Bydd digonedd o fwyd stryd i dynnu dŵr o'ch dannedd chi… aroglwch y sawrau a gwylio'r bwyd poeth yn cael ei goginio o'ch blaen chi.
Arddangosfeydd ac Adloniant Coginio
Mwynhewch yr arddangosiadau coginio trwy gydol y dydd, bydd rhaglen lawn yn cael ei bostio fan hyn yn fuan. Bydd diddanwyr stryd o gwmpas yr ŵyl trwy gydol y dydd!
Coetsys &

Grwpiau

Mae Gŵyl Fwyd Caerffili yn lle gwych ar gyfer teithiau undydd neu wyliau byr i grwpiau; mae lleoedd parcio coetsys ar gael yn agos at safle'r digwyddiad. Bydd coetsys sy'n cadw lle ymlaen llaw yn cael manteisio ar leoedd parcio neilltuedig. Bydd gyrwyr coetsys yn cael bag o roddion bach a thaleb fwyd i'w defnyddio mewn bwyty lleol. I gadw lle ar gyfer coets yn ystod y digwyddiad, anfonwch e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk
vc_logo
Atyniadau, llety, a mannau bwyta yn yr ardal
Cyfle cyffrous i noddi Gŵyl Fwyd Caerffili

Mae pecynnau noddi ar gael sy'n gweddu i fusnesau o bob math a maint. Cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Menter Fusnes ar digwyddiadau@caerffili.gov.uk Anfonwch neges e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk a bydd un o'r Swyddogion Digwyddiadau yn cysylltu â chi.

Arddangos yng Ngŵyl Fwyd Caerffili

Oes diddordeb gyda chi mewn cael stondin yn yr ŵyl eleni? I gael ffurflen gais, anfonwch e-bost i Digwyddiadau@caerffili.gov.uk

icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau:

Sign up here

Click to view our Privacy Policy

 

 

News
Bydd newyddion yn cael ei ddiweddaru'n fuan ...
 
Be Social
@facebook 
@twitter      
@instagram
Caerphilly Food Festival is supported by
Sponsor Image Sponsor Image